Selvkørende arbejdsstation

Gartnerier og mindre landbrug har ofte behov for manuel håndtering af planter og afgrøder. Det gælder eksempelvis ved jordbærplukning eller plantning og håndlugning af små planter. Her er Phidans selvkørende plukkestation et komfortabelt hjælpemiddel, hvor man i liggende position kan køre gennem rækkerne uden at belaste knæ og ryg.

Maskinbeskrivelse:
Maskinen er udviklet til et kuperet landskab og regnvåde kørespor, som til tider kan være svært fremkommelige. En af hovedtankerne bag maskinen er, at den skal være ekstrem fleksibel i forhold til højden af brugeren samt i forhold til de afgrøder, den kører i. Alle komponenter kan justeres individuelt til de forskellige typer afgrøder - uanset om opgaven er plukning, plantning eller lugning. Eksempelvis kan hjulbredden justeres til rækkeafstanden, ligesom maskinens arbejdshøjde kan justeres.

Maskinen kører på strøm og har frem og bak i to fodkontakter, så hænderne kan være i afgrøden hele tiden. En indbygget lader sørger for, at maskinen genoplades over natten. Maskinen kan trækkes med håndkraft ved at udløse de to elmotore og vende styrerhjulet så styrehåndtaget vender fremad.

En presenning (tag) sørger for ly og læ for sol og regn.

Phidans rolle:
Phidan har stået for hele udviklingen - lige fra tegninger, beregninger og udvikling af prototype. Dette omfatter også design, dimensionering til test og validering i marken.  Undervejs har vi rådført os med gartnerrier og andre brugere, der kunne være protientielle kunder.

For yderligere oplysninger – kontakt Kim Krongaard.