Rådgivning, Idé og koncept

Phidans kompetencer dækker alle faser fra ide til endelig produktion.

Phidans kunder spænder vidt. Lige fra store internationale koncerner til små en-mandsejede smedevirksomheder, som har fået en god ide. Fælles for kunderne er, at de har behov for ekspertise og bistand i forhold til udvikling af et nyt produkt eller for at løse en teknisk udfordring. Phidan kan assistere i alle faser, når det gælder:

  • Udvikling af maskiner – både industri og landbrug

  • Statiske og dynamiske beregninger (FEA – CFD)

  • Opbygning af hydraulik/styring

  • Opbygning og validering via teststande

  • Produktionsoptimering

  • Energioptimering, systemdesign

  • CAD design Pro-e, Inventor, Solid Works

Ide og konceptafklaring

I den indledende fase sikrer vi afklaring og præcisering af opgavens karakter og omfang. Vi forsøger hurtigst muligt at validere projektet ved brug af 3D-modeller og eventuelt testopstilling. Projektet understøttes med tidsplan, omkostningsberegninger, vurdering af produktionsfaciliteter og eventuelt efterfølgende transportmuligheder. Vi har erfaring med hele processen og sikrer en helhedsvurdering af projektet.

Udviklingsfasen

Projektet beskrives mere detaljeret med eksakte beregninger kombineret med 2D og 3D-tegninger (Solid Works, Inventor, Pro-Engineer).
Design tilpasses, og vi producerer evt. mindre prototype, som kan bruges til simuleringer.

Prototyper

Vi bygger første prototype. Det kan foregå hos kunden, på vores eget værksted eller hos en underleverandør. Vi har kompetencer indenfor traditionel smedearbejde, laserskæring og generel maskinbearbejdning. Prototypen testes og på baggrund af vores testrapport foretages eventuelle justeringer af produkt og proces.

Produktionsopstart

Vi assisterer og samarbejder med personalet i tilpasningen af produktionsset-up og de maskiner, som skal producere og forarbejde emnet.
Vores fortid i mekanikerbranchen giver særlig forståelse for de praktiske udfordringer i denne fase.

Fuld produktion

Når projektet er i fuld produktion yder Phidan fortsat sparring og back-up – typisk rettet mod virksomhedens serviceafdelinger, som yder teknisk support.

Serviceaftale – PDM

Phidan tilbyder også serviceaftaler, hvor vi sikrer arkivering af tegninger og andre dokumenter i PDM. Dermed har kunden det fulde overblik over workflow og udvikling af produkt, mens vi holder styr på alle filerne. 

Selvkørende arbejdsstation

Gartnerier og mindre landbrug har ofte behov for manuel håndtering af planter og afgrøder. Det gælder eksempelvis ved jordbærplukning eller plantning og håndlugning af små planter. Her er Phidans selvkørende plukkestation et komfortabelt hjælpemiddel, hvor man i liggende position kan køre gennem rækkerne uden at belaste knæ og ryg.

Læs mere

Græslufter

Græsmarker kan med fordel luftes for at skabe bedre vækst og modstandskraft overfor både tørke og vand. Phidan har udviklet en græslufter baseret på en robust lifthængt konstruktion i samarbejde med en maskinstation.

Læs mere