Kundecases

Phidan løser opgaver for både store og små maskinproducenter.
Se tre eksempler. 

AGCO – mejetærskerudvikling

Phidan assisterer AGCO’s udviklingsafdeling i Randers.

AGCO har et af sine udviklingscentre (Global Combined Development Department) for koncernens mange mejetærskere (Massey Ferguson, Fendt, Challenger) i Randers. Her er man specialister i vitale komponenter, der håndterer materialeflow lige fra skærebord til snitter.

Phidans rolle

Phidan er involveret i en række projekter omkring udviklingsarbejdet af nye komponenter til AGCO-mejetærskerne. Det kan være et selvstændigt projektansvar, eller det kan være mere assisterende omkring delopgaver. Endvidere er Phidan i flere sammenhænge involveret i udviklingen af test- og valideringsudstyr for AGCO’s udviklingsprojekter.
Relationen er således en fleksibel konsulentordning, hvor AGCO typisk involverer Phidan, når egen organisation ikke har tilstrækkelige ressourcer til at løfte givne opgaver. 


Kongskilde - stubharve

Phidan og Kongskildes udvikler ny harve.

Den danske maskinproducent står bag flere banebrydende landbrugsmaskiner, når det gælder jordbearbejdning. Virksomheden har således en førende position på markedet, når det gælder plove, harver, rækkerensere m.m. Phidan har assisteret Kongskilde i udviklingsarbejdet omkring en helt ny serie af fleksible stubharve. Den færdigudviklede harve er endnu ikke sat i produktion.

Phidans rolle

Phidan havde ansvaret for den endelige færdigudvikling af harven. Dette omfattede også produktoptimering i forhold til det bestående produktionsanlæg. 

Delta flex.jpg

AgroIntelli -  autonom robot

Phidan står for mekanikken på Robotti.

AgroIntelli udvikler en selvkørende robot, som kan foretage en mekanisk jordbehandling – eksempelvis radrensning, sprøjtning o.lign. Phidan er hyret til at stå for hele den mekaniske del af Robotti, hvilket omfatter design, konstruktion og projektledelse af denne del.

Maskinbeskrivelse

Robotti er en GPS-styret redskabsbærer – eller traktor, som kan arbejde i såbede m.m. Den 4-hjulede maskine drives af en dieselmotor (Kubota) på 18,5 kw/25 hk og kan køre op til 8 km/timen.  Robotti har en lav egenvægt, hvilket er ensbetydende med et lavt marktryk. 

Phidans rolle

Phidan har ansvaret for al mekanisk design og konstruktion. Efter at første konceptmodel blev bygget på Phidans eget værksted i foråret 2016, er en række forhold under justering med nye beregninger og tegninger over maskinens konstruktion. Dette foretages primært i 3D-CAD Solid Works.

Agro Intelligence, som ejer projektet, står for alle styringsforhold på maskinen, herunder GPS, vision og software relateret hertil.